Нормативна база звернень громадян

Закон України "Про звернення громадян"
Закон України "Про звернення громадян" за цим посиланням
Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Класифікатора звернень громадян"
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації"