Інформація про спільне засідання з обговорення проекту рішення Черкаської міської ради


27. 05. 2015 року відбулося обговорення проекту рішення Черкаської міської ради "Про затвердження положень та ставок місцеих податків та зборів на території міста Черкаси", на яке запрошувались представники виконавчого комітету, депутати Черкаської міської ради, члени Ради платників податків, члени координаційної ради та інші зацікавлені сторони (Протокол)

 ПРОТОКОЛ

засідання з обговорення проекту рішення Черкаської міської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси».

 

 

27. 05. 2015.                                                                                                      Черкаси

Присутні: представники виконавчого комітету, депутати Черкаської міської ради, податкової інспекції, члени координаційної ради, члени ради соціального діалогу, представники ОСББ та ЖБК міста, підприємці міста та інші (згідно з додатком).

 

 

Порядок денний.

 

Презентація департаментом фінансової політики проекту рішення Черкаської міської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» с подальшим обговоренням.

1.     СЛУХАЛИ:

Ільченко О. А. довів до відома присутніх порядок денний наради, а саме презентацію  департаментом фінансової політики проекту рішення Черкаської міської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси».

Удод І. І. зазначила, що департаментом фінансової політики спільно з департаментом економіки та розвитку організовано сьогоднішній захід з метою розгляд проекту регуляторного акту «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси». Проект рішення опубліковано на офіційному сайті Черкаської міської ради 23 квітня 2015 року, у газеті «Місто» 28 квітня 2015 року. Враховуючи, що проект є регуляторним актом, зауваження приймалися впродовж місяця. Термін подання пропозицій закінчується  28 травня 2015 року. Розробник проекту – департамент фінансової політики.

Джуган Н. В. довела до відома присутніх інформацію щодо доцільності прийняття рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси». Зокрема зазначила, що відповідно до змін бюджетного і податкового законодавства основним надходженням до міського бюджету є місцеві податки і збори. Водночас повідомила, що на сьогоднішній день виникла конфліктна ситуація з податковою службою України стосовно запровадження місцевих податків і зборів в частині плати за користування земельними ділянками. Також наголосила, що у разі прийняття міською радою рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» 01 липня 2015 року, воно вступить в дію з 01 січня 2016 року.

Харенко Т. І. звернулась до присутніх щодо діючого рішенням міської ради від 22. 01. 2015 № 2-672, звернувши увагу та проаналізувавши затверджені цим рішенням положення, а саме:

- Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

     - Положення про встановлення плати за землю;

- Положення про транспортний податок                                 4

     - Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;

      - Положення про туристичний збір на території міста Черкаси ;

      - Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на території міста.

Провела порівняльний аналіз щодо розміру місцевих податків і зборів в обласних центрах України.

Далі розпочала презентацію проекту рішення Черкаської міської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» побудувавши інформацію на порівняльному аналізу діючого рішення відносно представленому проекту.

Ракова О. Ф. - член координаційної ради наголосила про необхідність приведення пункту 6. 3 Положення до єдиного значення, запропонувавши встановити ставку податку на нерухоме майно для фізичних і юридичних осіб у розмірі 0, 6 відсотків.

Крохін С.А.- член координаційної ради висловився з приводу збору за місця для паркування транспортних засобів, зазначивши їх високий розмір.

Крім того звернув увагу на гаражні кооперативи, які здійснюють комерційну діяльність при цьому не маючи установчих документів. Водночас вніс пропозицію щодо визначення ставки земельного податку для земельних ділянок під розміщення автогаражних кооперативів та індивідуальних гаражів у розмірі 1 % від  нормативної грошової оцінки землі.

Добролежа С. П. надала роз’яснення щодо гаражних кооперативів, зокрема зазначивши, що на сьогоднішній день серед них нараховується 39 кооперативів, які офіційно сплачують податки за користування земельною ділянкою.

Крохін С.А. проаналізувавши розміри відсотків від грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками під розміщення ресторанів, магазинів, аптек, бізнес центрів, торгово-розважальних центрів АЗС, автостоянок запропонував залишити ставку для земельних ділянок комерційного призначення у розмірі 3 відсотка.

Друмашко В. Г.-голова громадської спілки Черкаська асоціація ОСББ та ЖБК «На варті» виступив від імені голів ОСББ стосовно підвищення плати за землю під розміщення житлових будинків. Станом на сьогодні в м. Черкаси існує близько 110 ОСББ, майже 100 ЖБК які мають землю  в приватній власності. Підвищення ставок земельного податку майже в 33 рази для даної категорії є дуже суттєвим, та не сприяє розвитку та створенню ОСББ у місті. Пропозиція: для ОСББ та ЖБК встановити ставку земельного податку у розмірі 0, 03% від нормативної грошової оцінки земель.

Представник ОСББ зауважив про необхідність єдиного підходу при оподаткуванні  земельних ділянок під житловими будинками, які належать ОСББ та СУБам.

Макеєв В.- член виконавчого комітету запропонував провести громадське обговорення даного проекту окремо по кожному виду податків.

Удод І. І. наголосила, що всі пропозиції, які були надані протягом обговорення проекту рішення, необхідно подати виключно у письмовому вигляді розробнику регуляторного акту - департаменту фінансової політики до 28 травня 2015 року.