Начальник відділу: Школьников Олександр Володимирович

Відділ планування та аналізу бюджету входить до складу бюджетного управління департаменту фінансової політики, забезпечує реалізацію фінансової політики у місті та здійснює функції з координації діяльності учасників бюджетного процесу на всіх його стадіях:
  • складання проєкту міського бюджету та прогнозу міського бюджету;
  • виконання міського бюджету, включаючи складання проєктів рішень про внесення змін до міського бюджету;
  • підготовка звітів про виконання міського бюджету.

Основні завдання та функції відділу:

1
Забезпечує підготовку нормативно-правових документів (рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), інструктивних, методичних матеріалів щодо організації планування і виконання бюджету, звітування про виконання бюджету, зокрема щодо бюджетного регламенту, принципів формування бюджету, порядку фінансування видатків до затвердження розпису бюджету, квартальних та річних звітів про виконання бюджету, інструкцій з підготовки бюджетних запитів.
2
Здійснює підготовку проєкту міського бюджету, змін до нього, аналітичних та пояснювальних матеріалів до проєкту бюджету, змін до нього, контроль за правильністю планування бюджетних витрат, збалансованістю бюджету, проведення аналізу і узагальнення планових бюджетних показників.
3
Забезпечує оприлюднення інформації про бюджет, у т.ч. шляхом розміщення в періодичних виданнях, мереж Інтернет інформації про затвердження чи внесення змін до бюджету, звітів про виконання бюджету, проведену департаментом роботу та ін.
4
Здійснює складання розписів міського бюджету (розпису до бюджету, тимчасового до прийняття бюджету), балансування надходжень та витрат бюджету.
5
Проводить реєстрацію та облік змін, що вносяться в установленому порядку до розпису міського бюджету по видатках, кредитуванню та фінансуванню, надання органам Держказначейства документів, які підтверджують зміни (рішення, довідки тощо).
6
Узагальнює заявки на фінансування, пропозиції відділів бюджетного управління щодо фінансування, здійснює перевірку заявок на наявність зареєстрованих зобов’язань, встановлених бюджетних асигнувань.
7
Здійснює підготовку розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету.
8
Здійснює підготовку розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету.
9
Здійснює облік планових та профінансованих показників видатків і кредитування, контролює відповідність цих показників показникам баз даних програмного забезпечення бюджетного процесу (ІПК «Місцевий бюджет» та ін. програмні засоби) та показникам звітів органів Державного казначейства. Контролює дотримання балансу між доходами та видатками і кредитуванням в базах даних програмного забезпечення бюджетного процесу.
10
Забезпечує підготовку даних, аналізів, пояснюючих, прогнозів та інших матеріалів з питань планування та виконання міського бюджету.
11
Організовує та проводить моніторинг стану фактичного та прогнозування очікуваного виконання міського бюджету, утворення заборгованості, у першу чергу стосовно захищених статей видатків. Вживає відповідних заходів для закріплення позитивних тенденцій, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та у разі виявлення негативних тенденцій, недоліків та порушень при плануванні та використанні бюджетних коштів, очікуваної незабезпеченості захищених статей витрат, утворенні заборгованості, накопиченні залишків бюджетних коштів на рахунках, не проходженні платежів.
12
Забезпечує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій, звернень, заяв і скарг громадян, підприємств, установ, організацій, вживає заходи і надає пропозицій по усуненню причин їх виникнення.